mandag 30. juni 2008

Høyt over Oslos gater og slott

der ligger Kampen så fritt også godt,
der har vår speidervugge stått,
her vil vårt hjerte slå ...

Her vil vi virke, bygge og bo osv som jeg ikke husker.
Men jeg kommer nok på det.

Dette er en del av troppssangen for Oslo 26. tropp av KFUK-speiderne som holdt til i menighetshuset.

Klart jeg vil være med på en Kampen-blogg!

Hilsen Grete Letting

Omar i Sørumgata 10

Sørumgata er ei lita tverrgate mellom Bøgata og Norderhovgata. Hvor mange hus var det der? På den ene siden enern og treern, med felles gårdsplass, femern, ganske tilbaketrukket bak plankegjerdet, visste aldri hvem som bodde der, men for et flott lønnetre i hagen med masse "neser" på fortauet utenfor, og så sjuern. Ingen nier, selv om gaterekka på motsatt side gikk til 10. Og på vår side toern, der jeg bodde, og firern, seksern, åttern og tiern. En rolig, stille gatestubb, med ganske normale familier, stort sett, med unntak av nr. 10. Der bodde blant andre en gammel tater, Omar. Hos ham holdt alle Kampens lugubre personer fest, med jevne mellomrom. Husker jeg kom forbi på feil tidspunkt, et par ganger. Skjønt feil, det var midt på lyse dagen, barn ferdes ute på den tiden av døgnet. Den ene gangen kom en "dame" løpende barbeint, i bare underkjolen, ut gjennom porten. Etter henne kom det susende en flaske, som knustes i grunnmuren på sjuern. En annen gang var det fullt slagsmål i portrommet der, to gubber sloss med istykkerslåtte flasker. Husker en kar fra Lysverket skulle lese av måleren hos Omar. Han fortalte etterpå at der inne satt alle mannfolkene med fullt yttertøy og et par "damer", helt nakne. Å se Svartemarja utenfor tiern var en helt dagligdags affære, som sjelden medførte noe oppløp av folk. Men, Omar var gammel og forsvant til sist. En Olsenbandenfilm ble vel spilt inn i tiern, men kunne neppe sammenlignes med datidens virkelighet.