onsdag 17. september 2008

Butikker på Kampen

Takk til alle på møtet 15. september i Kampen Historielag, som kunne rette opp en del "glemte saker". For samlet har vi en helt unik hukommelse om den Kampen som en gang var og som aldri kan komme tilbake som den småbyen den var i storbyen. Mye eksisterer fremdeles, men samfunn og folk vil alltid være i endring, og det skal vi være glad for. Samtidig kan det være godt å minnes fortiden, på et vis å samle "røttene".

En spesiell takk til Jarl Frode Bech, som hjalp meg med å få på plass alle forretninger nedover i Hagegaten. Og en stor takk til Gretha Røss Nielsen, slik at jeg fikk med alle butikker i Nannestadbakken.
Ellers er jeg svært takknemlig for innspill i forhold til denne lista over butikker. Det er sikkert noen feil og mangler.

Jeg har dårlig oversikt over forretninger på nedre Kampen, samt Normannsgata. Jeg kan godt lage til et tilsvarende bilde, med oversikt, men trenger da informasjon fra flest mulige. Jeg minnes at vi brukte et vaskeri i Sigurdsgate, men det er stort sett alt.


Klikk på bildet for å få stort.
Bøgata:

Melkeforretning Sonsgt./Bøgt.
Manufaktur hjørnet Nittedalgt./Bøgt.
Renseri i Bøgt. (Bydelshuset)
Guldahl Isenkram i Bøgt. 19?
Frøken Guldahl Manufaktur (samme hus)
Torsens Ved, Kull og Koks
Emma (Tobakk, godteri og avis/blader) i Bøgt. 17
Allum kolonial og kjøttforretning på hjørnet Bøgt./Sørumgt.
Bakeri, Trapp ned på hjørnet Skedsmogt/Bøgt.

Kolonialforretning på hjørnet Skedsmogt./Bøgt.
Tobakksforretning Det lå en forretning på motsatt hjørne, kan ha vært tobakk etc. men husker ikke.
Modist Enda en forretning på det siste hjørnet i dette krysset, tror noen nevnte en hatteforretning?
Frukt og grønt i Bøgt mellom Skedsmogt og Kampengt. Tidligere et melkeutsalg?
Bøgatens Blomsterforretning Emily Røss
Ved, Kull og Koks-utsalg, husker ikke hva det het.
Melkeforretning (Dagmar Anderson og Margit Naterud) i Zahl-gården
Fiksonet Manufakturforretning i Zahl-gården
Zahl tobakk, godteri og aviser/blader på hjørnet Bøgaten/Nannestadbakken.
Kolonialforretning (tror jeg) på hjørnet Nannestadbakken/Bøgaten 6
Norderhovgata:
Melkeforretning i Norderhovgt. 36.
Skomaker Madsen i Nittedalgt. 2.
Blomsterforretning på hjørnet Sørumgt/Norderhovgt.. Fru Olsen, senere frk. Høyden.
Olsen kolonial og kjøttforretning i Norderhovgt. 24, sluttet før jeg husker.
I gamle dager leketøy etc. i Norderhovgt. 20 (var trapp fra gaten der).
Halvorsen kolonial i Skedsmogt. 1.
Øksdal på hjørnet Kampengt./Norderhovgt. Tror det var en kolonial.
Tobakk, godteri og aviser/blader på hjørnet Kampengt./Norderhovgt.
Laumann Fiskematforretning i samme gård, litt lenger opp i Norderhovgt.
Manufaktur på hjørnet i Norderhovgt. 11 A.
Breidin konditori i Norderhovgt. 9
Ruud kjøttforretning på hjørnet Nannestadbakken/Norderhovgt.
Leker og Isenkram på hjørnet Nannestadbakken/Norderhovgt.
Fjerdingby kolonial på hjørnet Nannestadbakken/Norderhovgt.

Tverrgater:
Sonsgate:
Tobakksforretning på hjørnet Fetsundgt/Sonsgt.

Nittedalgate:
Irma (matvarer) i Nittedalgt. 3?
Samvirkelaget i Nittedalgt.

Skedsmogate:
Frk. Arnesen Leketøyforretning i Skedsmogt. 4?
Frukt og grønnsaker på hjørnet Skedsmogt/Normannsgt. Like ved skolen.

Kampengate:
Skomaker Berntsen i Kampengt 14.
Herrefrisør/barbersalong i Kampengate

Nannestadgate:
Røde mølle kolonialforretning
En fiskeforretning
Urmakerforretning i Bøgt 10 B, inngang Nannestadbakken
Martin Nordby konditori i samme gård.
Skomakerforretning midt i Nannestadbakken
Pølsebua til Mor i bakken
Ned mot TøyenHagegaten:
Hatteforretning (modist) i Hagegaten (strykejerngården)
Fiskematutsalg (Smilden) i Hagegaten 54 (kjeller)
Luna Vaskeri i Hagegaten 54
Lompebakeri i Hagegaten på hjørnet mot Kjølberggata
Banken i Hagegaten 36
Ryves forretning (trikotasje) i Hagegaten 36
Damefrisør i Hagegaten 36, inngang Kjølberggaten
Sundby (skoforretning) i Hagegaten34
Willys SkredderserviceKolberg Vaskeri
Human
(trikotasje) på hjørnet Hagegaten/gamle Økernvei (Takk til Jarl Bech)
Apoteket
Trygg
Thorbjørn Nordby
kjøttforretning

På motsatt side av gaten:Cornuta blomsterforretning (tidligere Wainers tobakk)
Anna Eltons melkebutikk
Ekenes kolonial på hjørnet av Hagegata/Sigurdsgate
Kampen Fiskematkjøkken
Lystad isenkram/lekebutikk
En blomsterforretning
Finn J. Henriksens bokhandel
(ligger denne som en del av Tøyen senter?)
Karl P. Nordby bakeri og konditori
Martin Nordby bakeri og konditori
En forretning,
som solgte barne- og babyklær (tror jeg) helt nederst på hjørnet Hagegata/Sørligata (lavt gammelt trehus, med vinduslemmer. Mener å huske at det var en beige farge) Må ha vært svært gammelt, for det manglet liksom grunnmur.


Brinken:Ellers var det tobakkforretning, godteri og aviser/blader i kjellerlokalene ved trikkens endeholdeplass i Brinken.
I hagen ved Duehuset var det utsalg med juletrær og nek før jul, litt nedenfor Mor i Bakken.

I Brinken 2b lå en melkebutikk, drevet av to søstre Andreassen og i samme gård, litt lenger opp i gaten, Ruus tobakksforretning.

Normannsgaten:

Det var noen flere forretninger ved kirken og nedover Normannsgaten mot Galgeberg, husker noen her, men ikke helt. En forretning som leide ut dåpskjoler, bl.a. Og et bakeri/konditori ganske langt nede på motsatt side.