tirsdag 25. november 2008

Byggeboom på Kampen

I St. Hallvard nr. 3/2008 er en artikkel som Erik Oluf Melvold etterlot seg for publisering i nevnte blad: Bykart uten dato. Men Melvold hadde heldigvis for oss, ingen problemer med å datere kartet til å være fra perioden 1872 - 75. Det interessante med dette kartet er at det knapt finnes bebyggelse mellom Enerhaugen og toppen av Kampen, der den gamle trehusbebyggelsen fremdeles hovedsakelig råder grunnen. Etter at Kampen ble innlemmet i byen ved utvidelsen av bygrensen i 1878 startet boligbyggingen i langt større stil enn tidligere. Den gamle trehusbebyggelsen på toppen fikk være i fred, men ledige tomter ble raskt bygget ut med store leiegårder. Noe ble vel også revet for å erstattes med nybygg, som vi kan se av Norderhovsgaten 11, (se Kampen Historielag). Kanskje har ikke dette så mye med Vår barndoms Kampen på 40, 50 og 60-tallet å gjøre, men på den annen side, mange av oss bodde i disse gårdene som ble bygget i denne perioden byen da strakte seg utover i Aker. Og en del av dem er svært vakre byggverk, i alle fall i våre dager, etter at de er blitt restaurert. Alle var ikke like vakre å se på den gangen vi vokste opp, da Kampen hadde saneringsspøkelset hengende over seg. Men i dag fremstår mange av dem som rene perler å beskue, oppusset i all sin fordums prakt. På mine "nettvandringer" kom jeg over en side, Arkitekturhistorie - Arkitektur og historie i Oslo, der jeg fant flere av Kampens mange leiegårder. Jeg legger her inn lenker til gårdene, slik at dere både kan se og lese om dem.
Tøien Transformatorstasjon , bygget i 1915, ligger antakelig på Lille Tøyen, men rett over veien for Kampens Park.
Hagegaten 34 bygget i 1898. Sundby skoforretning, hvor mange sko prøvde jeg ikke her.
Hagegaten 39 bygget i 1899.
Hagegaten 46 bygget i 1914.
Hagegaten 50 bygget i 1890.
Hagegaten 52 bygget i 1890.
Hagegaten 56 bygget i 1889. Her lå en modist i 1. etasje, mot Hagegaten. Min mor elsket hatter.
Jens Bjelkes gate 76 bygget i 1897.
Jens Bjelkes gate 78 bygget i 1898.
Mulig disse tilhører Tøyen bydel, men hvor går egentlig skillet?
Kjølberggata 24 bygget i 1899.
Kjølberggata 27 bygget i 1897. Med lompebakeriet, husker dere vi handlet her?
Nannestadgata 2 bygget i 1896.
Norderhovgaten 11 bygget i 1902-03 i Jugendstil.
Åkebergveien 50 bygget i 1902 i Jugendstil.

Som vi ser av ovennevnte, må det ha vært en ganske intens byggeperiode i dette strøket fra øvre Kampen og nedover mot Enerhaugen. Vi kan vel, ut i fra dette, anta at de fleste leiegårdene vi ser bygget i samme stil, også er oppført i denne perioden.

mandag 10. november 2008

Skarihaven

Skarihaven er/var navnet på en stor hage mellom Nannestadgata, Norderhovsgata, Kampengata og Brinken. Gamlehjemmet er bygd i Skarihaven. Kunstmaler Skari, som jeg ikke vet noe om, eide hagen og bodde i huset som ligger på hjørnet av Nannestadgata og Norderhovsgata. Dueslaget lå i Skarihaven, og det var stor interesse for duer både blant folk som bodde i hagen og flere eiere.
Min kilde er Normann Larsen, f. 1920. Hans onkel, han hette Fisher, hadde kjøpt det store huset (glemte å spørre om han kjøpte hele området), og Norman bodde der de første åtte årene av sitt liv. Fisher var også dueentusiast.(Etterpå flytta familien til Bøgata i den store hagen til venstre (vest? nord?) for kirken. Fisher hadde dueslag der også,tror jeg. Der vokste Normann opp, gikk på Kampen skole osv.)
Fisher solgte eiendommen Skarihaven til Christensen, som blei svigerfaren til Mor i bakken, som var mora til de Christensen-jentene som gikk på Kampen skole samtidig med meg.

Jeg har tipsa Kampen historielag om Normann Larsen. Han husker utrolig mye fra sin barndom, og han husker minst 20 år lenger tilbake enn noen av oss.Han ble som sagt født i 1920, så jeg synes det haster litt.

Hilsen Grete Letting